(+359) 89 683 2719

Адрес:

Бул. "Евлоги Георгиев" 108, етаж 3, кабинет 321, София, България

Д. З., 51 г., гр. Плевен –инсулинозависим захарен диабет (тип 1) с 30-годишна давност

Тежка полиневропатия от дистален тип. Тежка хронична артериална недостатъчност на крайниците със силно усложнено невроисхемично диабетно стъпало. Висок риск от ампутация.