(+359) 89 683 2719

Адрес:

ДКЦ "Неоклиник", ул. Петко Ю. Тодоров 20, 1408, ж.к. Стрелбище, София, България

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на сайта на д-р Богданов

Моля ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящата информация, която представлява Споразумение за приемане на Общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване на съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото Споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и сайта на д-р Богданов отношения са предмет на уреждане от настоящото Споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, следва да не продължавате използването на този сайт.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Д-р Богданов е физическо лице, член на БЛС, с УИН 2300008148 и адрес за кореспонденция: София, бул. „Евлоги Георгиев” 108

Настоящата електронна страница, включително и приложенията ѝ, поддържана от д-р Богданов и екипът му има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на възприемането на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да отправят писмено запитване на посочения имейл адрес (rbogdanov@abv.bg) .

Настоящата страница няма за цел извършването на реклама на медицински услуги и/или лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

Д-р Богданов не носи отговорност за физически и морални проблеми вследствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.


ОТГОВОРНОСТ

Преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета или друга предоставена информация, независимо по какъв ред, препоръчително е да потърсите специализирана медицинска консултация. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.


АВТОРСКИ ПРАВА

Изложените материали в сайта на д-р Богданов не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, препращани или обработвани под различна форма без предварителното разрешение на д-р Богданов. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. Д-р Богданов забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Доколкото в сайта е предоставена информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена да служи като индивидуално предписание и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, предоставяни от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник наред с други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН СПЕЦИАЛИСТ – ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като на единствено вярна. Същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че д-р Богданов не носи отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.


ЗА САЙТА

Д-р Богданов си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация.

Ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко д-р Богданов и екипът му полагат усилия, за да гарантират, че предоставената на сайта здравна информация е актуална, точна и максимално полезна за своите потребители.