(+359) 89 683 2719

Адрес:

ДКЦ "Неоклиник", ул. Петко Ю. Тодоров 20, 1408, ж.к. Стрелбище, София, България

Профилактиката на диабетното стъпало е ключово предписание за живот с диабет без усложнения. Световният опит доказва, че над 80 % от усложненията са предотвратими чрез превантивни действия.

Профилактиката на диабетното стъпало е добре развита в съвременната медицина. Постигането на добър контрол на нивата на кръвната глюкоза е задължително условие за избягване на усложненията на захарния диабет. За изпълнението на тази цел се изискват обединените усилия и координираните действия на екип от лекуващ ендокринолог, невролог, съдов хирург, дерматолог, ортопед и специалист по диабетно стъпало. Не по-малко съществено за успеха на профилактиката е личното отношение и високата здравна култура на пациента в риск, който наблюдава състоянието си и търси компетентна помощ при първите признаци за развитие на синдрома.